Úsporné domy

Pasívne, nízkoenergetické domy, nulové domy.

Energetická hospodárnosť

Energetická hospodárnosť

Pojem pasívne a nízkoenergetické domy sa v súčasnej dobe objavuje čoraz častejšie a budúci majiteľ nehnuteľnosti sa s ním začína len oboznamovať. Každý z týchto pojmov predstavuje v skratke mieru spotreby energií prepočítanej na m2. V súčasnej dobe je na uvážení investora, aký druh stavby a aké náklady daná stavba počas svojej životnosti bude mať. Všetko záleží na možných vstupných investičných nákladoch, ktoré má k dispozícii investor a na schopnosti projektanta vhodne navrhnúť daný objekt. Počnúc od umiestnenia stavby na pozemku, správnej veľkosti a dispozície domu a tiež zabudovaných technológii. Pri neveľkom zvýšení počiatočných investičných nákladov sa spotreba energie prejaví mnohonásobne na prevádzke domu, šetria sa tým neobnoviteľné zdroje a redukujú sa emisie CO2. Zároveň sa zvyšuje komfort bývania zabezpečujúci optimálnu tepelnú pohodu. So zabudovanou technológiou sa počas letných mesiacov dom neprehrieva a je v ňom príjemná klíma (nie sú nutné dodatočné klimatizačné zariadenia). Naopak počas zimného obdobia je v dome tepelná stabilita a nedochádza k studeným prievanom pri nárazovom vetraní. Využívaním obnoviteľných zdrojov a integrovaním technológii sa stanete sebestačným voči okolitým budovám.

Nízkoenergetický ekologický dom (NED)

Nízkoenergetický ekologický dom  (NED) Čítaj dalej »

Hlavnou myšlienkou pri takomto type stavby je možná úspora energií pri realizovaní rôznych opatrení. Nizkoenegretický ekologický dom je stavba, ktorá využíva alternatívne zdroje získavania  energie a je dostatočne tepelne odizolovaná. Dôležitá je tiež orientácia k svetovým stranám, dispozičné usporiadanie, tvar stavby a regulované vetranie. Navrhovaná stavba nemusí spĺňať všetky podmienky, ale je dôležité, aby sa spotreba energií na vykurovanie a celkovú prevádzku pohybovala v rozmedzí 15  až 50 kWh na m2 úžitkovej plochy za rok. Dosiahnutie nízkoenergetického štandardu sa dá pomocou mnohých konštrukčných materiálov, s požadovanou hrúbkou izolantu, prostredníctvom ktorých sa vytvára príjemná zdravá klíma. Keďže NED domy sú zároveň ekologické, preferujú sa na tvorbu stavby materiály, ktoré sa radia medzi obnoviteľné stavebné materiály. Tie počas svojho celého životného cyklu od výroby až po recykláciu nezaťažia životné prostredie. Dom s nízkou spotrebou energie v porovnaní s bežnými novostavbami má spotrebu energií takmer o tretinu nižšiu a so staršou výstavbou ide o polovicu. Kritéria, na ktoré treba... Čítaj ďalej »

Energetický pasívny dom

Energeticky pasívny dom Čítaj dalej »

Je zameraný rovnako ako nízkoenegretický ekologický dom na možnú úsporu energií pri realizovaní rôznych opatrení. Pasívny dom je stavba, ktorá využíva alternatívne zdroje získavania energie a je dostatočne tepelne odizolovaná s jednotkou, ktorá reguluje vetranie. Dôležitá je tiež orientácia k svetovým stranám, dispozičné usporiadanie, tvar stavby. Navrhovaná stavba musí spĺňať všetky podmienky, ale je tiež dôležité, aby sa spotreba energií na vykurovanie a celkovú prevádzku pohybovala v rozmedzí 5 až 15 kWh na m2 úžitkovej plochy za rok. Dosiahnutie pasívneho štandardu sa dá pomocou mnohých konštrukčných materiálov, s požadovanou hrúbkou izolantu, prostredníctvom ktorých sa vytvára príjemná zdravá klíma. Musí spĺňať tesnosť n50<0,6 h−1 (neprievzdušnosť škár), robí sa BlowDoor testom po ukončení hrubej stavby tzv. B test, pri ktorom sa odstraňujú netesnosti a pred odovzdaním hotovej stavby sa robí už A test. Potreba primárnej energie je obmedzenie tepelných strát obalovými konštrukciami s požadovanou hrúbkou izolantu. Kritéria, na ktoré treba myslieť, aby dom dosiahol energetickú efektívnosť: Vhodné umiestnenie... Čítaj ďalej »

Nulový dom

Energeticky pasívny dom Čítaj dalej »

Je špičkou moderného bývania s nulovou spotrebou “platenej energie”. Nulový dom  je stavba, ktorá využíva alternatívne zdroje získavania  energie a je úplne tepelne odizolovaná s jednotkou na regulovanie vetrania, s využívaním tepelného čerpadla a prvkami inteligencie na ešte lepšiu kontrolu energií. Správna orientácia k svetovým stranám, dispozičné usporiadanie, tvar stavby sú nevyhnutné. Navrhovaná stavba musí spĺňať všetky podmienky. Je dôležité, aby sa spotreba energií na vykurovanie a celkovú prevádzku pohybovala v rozmedzí 0 až 5 kWh na m2 úžitkovej plochy za rok. Dosiahnutie nulového štandardu sa dá pomocou mnohých konštrukčných materiálov, s požadovanou hrúbkou izolantu, prostredníctvom ktorých sa vytvára príjemná zdravá klíma. Musí spĺňať rovnakú tesnosť ako pasívny dom n50<0,6 h−1 (neprievzdušnosť škár), robí sa BlowDoor testom po ukončení hrubej stavby tzv. B test, pri ktorom sa odstraňujú netesnosti a pred odovzdaním hotovej stavby sa robí už A test. Potreba primárnej energie je obmedzenie tepelných strát obalovými konštrukciami s požadovanou hrúbkou izolantu. Využíva výlučne miestne obnoviteľné... Čítaj ďalej »