Pasívny dom pod Modrým Vrchom

Pohľad zo záhrady Čítaj dalej »

Boli sme oslovení klientom, na spracovanie návrhu štúdie pasívneho domu. Dom by mal byť osadený v mierne svahovitom teréne s prístupovou cestou orientovanou na severozápad. Na danú lokalitu neboli vypracované žiadne regulatíva. Požiadavkou klienta bol moderný vzhľad, energetická efektivita, s možnosťou vyrábania vlastnej elektrickej energie, integrovaným inteligentným systémom a schopnosťou využitia dažďovej vody. Štúdia je vypracovaná pre trojčlennú rodinu, kde sa ráta s možnosťou druhého dieťaťa. Navrhovaný dom bude rozdelený do dvoch podlaží, kde na prízemí sa nachádzajú denné miestnosti tvorené zádverím, ktoré je prepojené s garážou (garáž nebude súčasťou domu, aby nedošlo k zbytočným tepelným stratám, ale bude k nemu prilepená), chodbou, kúpeľňou so samostatnou toaletou, pracovňou a obývacou miestnosťou spojenou s kuchyňou. Obývacia miestnosť s kuchyňou je orientovaná na juhovýchod s možnosťou priameho prechodu na terasu. Prepojenie s prírodou zabezpečujú veľké okenné konštrukcie. Na poschodí bude umiestnená nočná časť, ktorú budú tvoriť dve detské izby s možnosťou prechodu... Čítaj ďalej »

Aktívne získavanie tepla

Nízkoteplotné kúrenie Čítaj dalej »

Zdroje tepla a chladu Tepelné čerpadlo Je zariadenie, ktoré využíva netradičné zdroje energie na ústredné vykurovanie (ÚK), na ohrev teplej úžitkovej vody (TÚV), na ohrev bazéna alebo napojením na vzduchotechnickú jednotku. Pracuje na princípe využitia inak nevyužiteľnej energie nízkopotenciálového tepla z nášho okolia. Zdrojom energií je voda, vzduch a zem. Princíp fungovania: Chladivo o nízkom tlaku a nízkej teplote prechádza do výparníka, kde odoberá teplo zo vzduchu, vody alebo zeme, tým zmení svoje skupenstvo z kvapalného na plynné. Chladivo o nízkom tlaku, ale vysokej teplote prechádza do kompresora, kde sa stlačí, čím sa znásobí jeho teplota a zvýši sa aj tlak. Chladivo odovzdá teplo do systému a následne kondenzuje. Chladivo o nízkej teplote, ale vysokom tlaku prechádza cez expanzný ventil, kde stráca svoj vysoký tlak a kolobeh pokračuje odznova. Tepelné čerpadlo Voda – Voda Ako zdroj tepla pre tepelné čerpadlo voda-voda vo väčšine prípadov slúži spodná voda, pretože aj pri... Čítaj ďalej »

Demonštračné vzdelávacie centrum pre obnoviteľné zdroje energie – Tabačkáreň Košice

Pohľad na pracovný priestor Čítaj dalej »

Štúdia na Demonštračné vzdelávacie centrum pre zelené technológie je podporovaná cez projekt Knowbridge www.knowbridge.eu na zlepšenie a posilnenie výskumného potenciálu regiónu. Jedná sa o budovu nachádzajúcu sa v zastavanom území mesta, administratívne príslušnú k okresu Košice I, k.ú. Letná. Daná lokalita nie je súčasťou Mestskej pamiatkovej rezervácie Košice, leží však v jej ochrannom pásme. Samotná budova je Národnou kultúrnou pamiatkou a je vedená v evidencii nehnuteľných. Je súčasťou komplexu nefunkčných továrenských stavieb bývalej továrne na tabak – „Tabačky“, vybudovanej v 19. storočí, ktoré sú v havarijnom stave. Samotné riešenie budov je usporiadané do tvaru písmena U, kde hlavná budova je otočená do Garbiarskej ulice. Riešené priestory vzdelávacieho centra sa budú nachádzať na 3. a 4. nadzemnom podlaží. Z exteriéru si budova ponechá súčasný charakter, nakoľko patrí pod kultúrnu pamiatku. Navrhovaná je obnova jestvujúcej fasády a nanesenie termo-omietky pre zlepšenie tepelnotechnických vlastnosti, výmena okien a výmena skladby strešnej konštrukcie s dostatočnou... Čítaj ďalej »