Pasívny dom – Pod Pajštúnom

Pohľad na juhozápadnú terasu Čítaj dalej »

Naša projekčná kancelária bola oslovená klientom na spracovanie návrhu novostavby rodinného domu. Stavebný pozemok sa nachádza v blízkosti Stupavy okres Bratislava. Z parcely pozemku je priamy výhľad na najvyšší okolitý vrch „pod Pajštúnom“. Požiadavkou klienta bola príprava štúdie bungalovu rodinného domu s aplikáciou aktívneho a pasívneho získavanie tepla a úspory energií. Prioritou na vypracovanie bola nenáročnosť o starostlivosť samotnej stavby s využitím prírodného materiálu. Dom je navrhovaný pre trojčelnú rodinu, s dvoma dospelými dcérami. Základnou myšlienkou bolo čo najväčšie využitie pasívnych slnečných ziskov. Od toho sa vyvíjal celkový tvar domu s otvorením juhovýchodnej strany, kde sú orientované spálne a juhozápadnej strany, kde je situovaná obývacia izba s kuchynskou časťou a jedálenským kútom. Nakoľko klientku radi navštevujú priatelia a trávia čas spoločným varením, otvorená dispozícia spoločnej kuchynskej časti a obývacej miestnosti s prechodom na terasu ju potešila. Bungalov je rozdelený na dva pomyselné celky a to dennú a nočnú časť. Dispozičné... Čítaj ďalej »

Aktívne získavanie tepla

Nízkoteplotné kúrenie Čítaj dalej »

Zdroje tepla a chladu Tepelné čerpadlo Je zariadenie, ktoré využíva netradičné zdroje energie na ústredné vykurovanie (ÚK), na ohrev teplej úžitkovej vody (TÚV), na ohrev bazéna alebo napojením na vzduchotechnickú jednotku. Pracuje na princípe využitia inak nevyužiteľnej energie nízkopotenciálového tepla z nášho okolia. Zdrojom energií je voda, vzduch a zem. Princíp fungovania: Chladivo o nízkom tlaku a nízkej teplote prechádza do výparníka, kde odoberá teplo zo vzduchu, vody alebo zeme, tým zmení svoje skupenstvo z kvapalného na plynné. Chladivo o nízkom tlaku, ale vysokej teplote prechádza do kompresora, kde sa stlačí, čím sa znásobí jeho teplota a zvýši sa aj tlak. Chladivo odovzdá teplo do systému a následne kondenzuje. Chladivo o nízkej teplote, ale vysokom tlaku prechádza cez expanzný ventil, kde stráca svoj vysoký tlak a kolobeh pokračuje odznova. Tepelné čerpadlo Voda – Voda Ako zdroj tepla pre tepelné čerpadlo voda-voda vo väčšine prípadov slúži spodná voda, pretože aj pri... Čítaj ďalej »

Pasívny dom Malé pole

Pohľad zo záhrady na terasu Čítaj dalej »

Informácie o stavbe: Lokalita: Spišská Nová Ves, časť Ferčekovce, IBV a rekreačná zóna Malé Pole Druh stavby: Drevostavba Nadmorská výška: 540 m n. m. Orientácia: Vstup zo severnej strany, záhrada orientovaná na juh Podlahová plocha: 121,59 m² Obostavaný objem: 354,3 m³ Vetranie: Riadené vetranie s rekuperačnou jednotkou Zdroj: Solárne panely, nízkoteplotné elektrické podlahové kúrenie, recyklácia sivej vody Prepočet cez PHPP: áno Merná potreba tepla: 12 kwh/m²a Predpokladaný dátum výstavby: 2015 Požiadavky klienta: vypracovanie projektu na stavebné povolenie klient si spočiatku chcel postaviť úsporný dom s využitím obnoviteľných zdrojov energie spálňa má mať vlastný šatník s prechodom do kúpeľne deti majú mať vlastnú kúpeľňu hosťovská izba má byť na prízemí pozemok už bol kúpený s vhodnou orientáciou, ale s obmedzeniami tvaru a veľkosti stavby Architektonické riešenie: Stavebný pozemok bol vhodne vybraný pre umiestnenie stavby, ktorá by mala spĺňať požiadavky pre pasívny dom. Pozemok je v mierne svahovitom teréne s maximálnym prevýšením... Čítaj ďalej »

Stredná odborná škola drevárska

Panoramatický pohľad na čelnú fasádu Čítaj dalej »

Informácie o stavbe: Lokalita: Spišská Nová Ves Nadmorská výška: 430 m n. m. Orientácia: juhovýchod Dátum výstavby: 2010 Požiadavky investora: Vypracovanie projektu v rozsahu na stavebné povolenie. Zvýšiť energetickú efektívnosť školských budov Strednej odbornej školy drevárskej v Spišskej Novej Vsi. Tento projekt sa realizoval s podporou Európskej únie. Architektonické riešenie: Riešené objekty sa nachádzajú v meste Spišská Nová Ves. Celý komplex je orientovaný v pozdĺžnej osi v smere severozápad – juhovýchod. Návrh spočíva v zateplení obvodového plášťa objektov školy, bazénu a dielní a výmeny obvodového plášťa objektov školskej telocvične a spojovacej chodby. Ďalej vo výmene okenných a dverných výplní v obvodovom plášti všetkých objektov školy a v doplnení technológie solárneho dokurovania vody v školskom bazéne. SO 01 – Budova ŠKOLY Stav pred rekonštrukciou: Riešený objekt je samostatne stojaca stavba, postavená v tvare dvojitého písmena H s troma nadzemnými podlažiami a neskoršou dostavbou na časti strechy. Nosnú časť školy tvorí železobetónový... Čítaj ďalej »