Štúdie

Poskytujeme vypracovanie štúdie pre individuálnych investorov, developerov, starostov a primátorov miest, za účelom vylepšenia vašej propagácie, pred možnými investormi, počnúc od zamerania skutkového stavu a následného spracovania a osadenia do 3D priestoru až po vyhotovenia štúdijnej dokumentácie. Pri tvorbe návrhu interiéru/exteriéru či objektu, vieme presne namodelovať daný návrh a ponúknuť klientovi vizuálny vzhľad, možnosť lepšej predstavy alebo propagácie pred potencionálnymi investormi.

Rekonštrukcia rodinného domu – Humenné

Rekonštrukcia rodinného domu Čítaj dalej »

Naša projekčná kancelária bola oslovená klientom o vypracovanie návrhu rekonštrukcie rodinného domu v Humennom. Jedná sa o dvojpodlažný dom čiastočne zapustený v svahu. Na prvom nadzemnom podlaží sa nachádza denná a nočná časť, ktorá je tvorená obývacou izbou, kuchyňou, spálňou, kúpeľňou, toaletou a dvoma detskými izbami. V podzemnom podlaží je to technické zázemie (technická miestnosť, práčovňa, dieľna), posilňovňa s príslušnou toaletou a sprchovacím kútom. Požiadavkou klienta bolo vytvorenie návrhu moderného rodinného domu, vytvorením terasy s priamym prechodom do záhrady. Ideový návrh Základná výrazná zmena sa udeje pri zmene jestvujúcej dvojúrovňovej strechy s vyvýšenou atikou z troch strán, ktorá sa  nahradí pultovou strechou, nakoľko v prvom nadzemnom podlaží chýba stužujúci veniec. Absencia venca sa prejavila pri vzniku trhlín na obvodovej stene. Pultová strecha je navrhnutá s minimálnym presahom strešného plášťa. Okenné konštrukcie sa opticky zväčšia, s čo najväčším využitím polohy jestvujúcich otvorových konštrukcií. Dvojkrídlové vchodové dvere sa nahradia dverami s bočným... Čítaj ďalej »

Pasívny dom – Pod Pajštúnom

Pohľad na juhozápadnú terasu Čítaj dalej »

Naša projekčná kancelária bola oslovená klientom na spracovanie návrhu novostavby rodinného domu. Stavebný pozemok sa nachádza v blízkosti Stupavy okres Bratislava. Z parcely pozemku je priamy výhľad na najvyšší okolitý vrch „pod Pajštúnom“. Požiadavkou klienta bola príprava štúdie bungalovu rodinného domu s aplikáciou aktívneho a pasívneho získavanie tepla a úspory energií. Prioritou na vypracovanie bola nenáročnosť o starostlivosť samotnej stavby s využitím prírodného materiálu. Dom je navrhovaný pre trojčelnú rodinu, s dvoma dospelými dcérami. Základnou myšlienkou bolo čo najväčšie využitie pasívnych slnečných ziskov. Od toho sa vyvíjal celkový tvar domu s otvorením juhovýchodnej strany, kde sú orientované spálne a juhozápadnej strany, kde je situovaná obývacia izba s kuchynskou časťou a jedálenským kútom. Nakoľko klientku radi navštevujú priatelia a trávia čas spoločným varením, otvorená dispozícia spoločnej kuchynskej časti a obývacej miestnosti s prechodom na terasu ju potešila. Bungalov je rozdelený na dva pomyselné celky a to dennú a nočnú časť. Dispozičné... Čítaj ďalej »

Pasívny dom pod Modrým Vrchom

Pohľad zo záhrady Čítaj dalej »

Boli sme oslovení klientom, na spracovanie návrhu štúdie pasívneho domu. Dom by mal byť osadený v mierne svahovitom teréne s prístupovou cestou orientovanou na severozápad. Na danú lokalitu neboli vypracované žiadne regulatíva. Požiadavkou klienta bol moderný vzhľad, energetická efektivita, s možnosťou vyrábania vlastnej elektrickej energie, integrovaným inteligentným systémom a schopnosťou využitia dažďovej vody. Štúdia je vypracovaná pre trojčlennú rodinu, kde sa ráta s možnosťou druhého dieťaťa. Navrhovaný dom bude rozdelený do dvoch podlaží, kde na prízemí sa nachádzajú denné miestnosti tvorené zádverím, ktoré je prepojené s garážou (garáž nebude súčasťou domu, aby nedošlo k zbytočným tepelným stratám, ale bude k nemu prilepená), chodbou, kúpeľňou so samostatnou toaletou, pracovňou a obývacou miestnosťou spojenou s kuchyňou. Obývacia miestnosť s kuchyňou je orientovaná na juhovýchod s možnosťou priameho prechodu na terasu. Prepojenie s prírodou zabezpečujú veľké okenné konštrukcie. Na poschodí bude umiestnená nočná časť, ktorú budú tvoriť dve detské izby s možnosťou prechodu... Čítaj ďalej »

Polyfunkčný bytový dom – Obec Danišovce

Severný pohľad na vstup do bytov Čítaj dalej »

Boli sme oslovení klientom, na spracovanie štúdie týkajúcej sa nájomných bytov s priemernou rozlohou do 60 m², ktorá by bola financovaná za podpory štátneho fondu rozvoja bývania. Prezreli sme si dva objekty, kde by bola možná realizácia bytov. Prvý objekt bol súčasťou kultúrneho domu a spoločenskej sály, no pri obhliadke sa našli systémové poruchy obvodového nosného muriva. Druhý objekt sa nachádzal v centre obce (jestvujúce potraviny), ktorý má vhodnú polohu, možné dispozičné rozdelenie a vhodnú orientáciu. Exteriér V štúdii sa uvažovalo o vybudovaní nadstavby nad jestvujúcimi potravinami s pavlačovým prístupom zo severnej strany. Pri návrhu trebalo vziať do úvahy, že v spodnej časti sa nachádza funkčná prevádzka potravín, ktorá ma zo zadnej strany skladovacie priestory. Pavlač bude vytvorená z drevenej konštrukcie, na ktorú sa dostaneme priamym schodiskom s medzipodestou. Pri výstupnom schodisku na prízemnom podlaží (momentálne miestna posilňovňa) sa vytvorí pivničný priestor pre každý byt. Na nadzemnom podlaží sa vybuduje... Čítaj ďalej »

Zvýšenie energetickej efektívnosti SOŠD

Pohľad na čelnú fasádu Čítaj dalej »

Štúdia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov pre vzdelávanie bola vyhotovená pre Košický samosprávny kraj VUCKE. Cieľom štúdie bolo navrhnúť vhodnú technológiu, ktorá by nahradila neefektívny systém vykurovania a tým šetrila náklady a životné prostredie. Jedná sa o komplex budov Strednej odbornej školy drevárskej v Spišskej Novej Vsi. Komplex budov prešiel v roku 2010 kompletnou rekonštrukciou obalových konštrukcií, obnovy sociálnych zariadení a rekonštrukcie bazéna. Tento komplex už využíva v čiastočnej miere obnoviteľné zdroje prostredníctvom slnečných kolektorov, ktoré zefektívňujú prevádzku bazéna. Zámerom štúdie je nahradiť konvenčný spôsob prípravy teplej úžitkovej a vykurovacej vody. V návrhu sa uvažovalo s vybudovaním systému zariadení fungujúcich na princípoch obnoviteľných zdrojov. Jedna sa o fotovoltické panely, ktoré by sa osadili na budovu dielni, na strešnú konštrukciu. V priestore medzi futbalovým ihriskom a dielňou sa navrhuje  vyvŕtanie studničných vrtov na aplikáciu tepelného čerpadla na princípe Voda – Voda. Oba tieto obnoviteľné zdroje budú vzájomne prepojené do jedného účinného zdroja,... Čítaj ďalej »

Demonštračné vzdelávacie centrum pre obnoviteľné zdroje energie – Tabačkáreň Košice

Pohľad na pracovný priestor Čítaj dalej »

Štúdia na Demonštračné vzdelávacie centrum pre zelené technológie je podporovaná cez projekt Knowbridge www.knowbridge.eu na zlepšenie a posilnenie výskumného potenciálu regiónu. Jedná sa o budovu nachádzajúcu sa v zastavanom území mesta, administratívne príslušnú k okresu Košice I, k.ú. Letná. Daná lokalita nie je súčasťou Mestskej pamiatkovej rezervácie Košice, leží však v jej ochrannom pásme. Samotná budova je Národnou kultúrnou pamiatkou a je vedená v evidencii nehnuteľných. Je súčasťou komplexu nefunkčných továrenských stavieb bývalej továrne na tabak – „Tabačky“, vybudovanej v 19. storočí, ktoré sú v havarijnom stave. Samotné riešenie budov je usporiadané do tvaru písmena U, kde hlavná budova je otočená do Garbiarskej ulice. Riešené priestory vzdelávacieho centra sa budú nachádzať na 3. a 4. nadzemnom podlaží. Z exteriéru si budova ponechá súčasný charakter, nakoľko patrí pod kultúrnu pamiatku. Navrhovaná je obnova jestvujúcej fasády a nanesenie termo-omietky pre zlepšenie tepelnotechnických vlastnosti, výmena okien a výmena skladby strešnej konštrukcie s dostatočnou... Čítaj ďalej »