Nulový dom

Energeticky pasívny dom Čítaj dalej »

Je špičkou moderného bývania s nulovou spotrebou “platenej energie”. Nulový dom  je stavba, ktorá využíva alternatívne zdroje získavania  energie a je úplne tepelne odizolovaná s jednotkou na regulovanie vetrania, s využívaním tepelného čerpadla a prvkami inteligencie na ešte lepšiu kontrolu energií. Správna orientácia k svetovým stranám, dispozičné usporiadanie, tvar stavby sú nevyhnutné. Navrhovaná stavba musí spĺňať všetky podmienky. Je dôležité, aby sa spotreba energií na vykurovanie a celkovú prevádzku pohybovala v rozmedzí 0 až 5 kWh na m2 úžitkovej plochy za rok. Dosiahnutie nulového štandardu sa dá pomocou mnohých konštrukčných materiálov, s požadovanou hrúbkou izolantu, prostredníctvom ktorých sa vytvára príjemná zdravá klíma. Musí spĺňať rovnakú tesnosť ako pasívny dom n50<0,6 h−1 (neprievzdušnosť škár), robí sa BlowDoor testom po ukončení hrubej stavby tzv. B test, pri ktorom sa odstraňujú netesnosti a pred odovzdaním hotovej stavby sa robí už A test. Potreba primárnej energie je obmedzenie tepelných strát obalovými konštrukciami s požadovanou hrúbkou izolantu. Využíva výlučne miestne obnoviteľné... Čítaj ďalej »