Bytový dom Slovinky

Bytový dom Slovinky Čítaj dalej »

Naša projekčná kancelária bola oslovená klientom na vypracovanie projektovej dokumentácie bytového domu v lokalite Slovinky. Jedná sa o bytový dom pozostávajúci z jednoizbových a dvojizbových bytových jednotiek nachádzajúci sa v blízkom centre obce vedľa základnej školy. Informácie o stavbe: Lokalita: Slovinky, okres Spišská Nová Ves Druh stavby: bytový dom Nadmorská výška: 442 m n. m. Orientácia: vstup je orientovaný na sever Podlahová plocha: 444,69 m² Vetranie: prirodzené otvorovými konštrukciami Zdroj: každá bytová jednotka má plynový zdroj tepla Predpokladaný dátum výstavby: 2014 Požiadavky klienta: vypracovanie návrhu a vzhľadu bytového domu s ohľadom na okolitú zástavbu farebné riešenie fasády vizuálny vzhľad Architektonické riešenie: Bytový dom je osadený v mierne sa stupňujúcom svahu smerom od hlavnej prístupovej cesty. Prístup do bytového domu je zabezpečený od hlavnej cesty, kde je pred bytovým domom navrhované parkovisko pre nájomníkov. Navrhovaný objekt je dvojpodlažný s prístupom do bytových jednotiek cez pavlač zo severnej strany. V bytovom dome... Čítaj ďalej »

Obnova bytového domu – SVB Čergov

Pohľad na čelnú fasádu Čítaj dalej »

Informácie o stavbe: Lokalita: Spišská Nová Ves, lokalita Tarča, SVB Čergov Druh stavby: Panelový bytový dom Nadmorská výška: 560 m n. m. Orientácia: Vstup do budovy z juhozápadnej strany Podlahová plocha: 3 685,87 m² Obostavaný objem: 10 689,04 m³ Vetranie: Prirodzené oknami Zdroj: Centrálna kotolňa na prípravu TUV Predpokladaný dátum rekonštrukcie: 2014 Požiadavky klienta: vypracovanie projektu na stavebné povolenie investor žiadal technicky prepracovanejšiu dokumentáciu, nakoľko bude žiadať podporu cez fondy EÚ tri varianty farebného riešenia fasády tepelno-technické posúdenie obalových konštrukcií Architektonické riešenie: Predmetom projektového riešenia je obnova bytového domu na ulici Topoľová v Spišskej Novej Vsi. Obnova spočíva v odstránení systémových porúch celoplošným zateplením obvodového plášta a strechy objektu, osadenia nových balkónových zábradlí a výmeny vstupných vchodových dverí, za účelom zlepšenia jeho energetickej náročnosti a predĺženia jeho stavebno-technickej životnosti. Vstupné priečelie objektu je orientované na juhozápad a v blízkosti celého objektu je udržiavaná parková zeleň, ktorá čiastočne tieni fasáde. Budova... Čítaj ďalej »

Polyfunkčný bytový dom – Obec Danišovce

Severný pohľad na vstup do bytov Čítaj dalej »

Boli sme oslovení klientom, na spracovanie štúdie týkajúcej sa nájomných bytov s priemernou rozlohou do 60 m², ktorá by bola financovaná za podpory štátneho fondu rozvoja bývania. Prezreli sme si dva objekty, kde by bola možná realizácia bytov. Prvý objekt bol súčasťou kultúrneho domu a spoločenskej sály, no pri obhliadke sa našli systémové poruchy obvodového nosného muriva. Druhý objekt sa nachádzal v centre obce (jestvujúce potraviny), ktorý má vhodnú polohu, možné dispozičné rozdelenie a vhodnú orientáciu. Exteriér V štúdii sa uvažovalo o vybudovaní nadstavby nad jestvujúcimi potravinami s pavlačovým prístupom zo severnej strany. Pri návrhu trebalo vziať do úvahy, že v spodnej časti sa nachádza funkčná prevádzka potravín, ktorá ma zo zadnej strany skladovacie priestory. Pavlač bude vytvorená z drevenej konštrukcie, na ktorú sa dostaneme priamym schodiskom s medzipodestou. Pri výstupnom schodisku na prízemnom podlaží (momentálne miestna posilňovňa) sa vytvorí pivničný priestor pre každý byt. Na nadzemnom podlaží sa vybuduje... Čítaj ďalej »

Návrh kuchynskej linky v bytovom dome

Pohľad na varnú zónu a zónu na umývanie Čítaj dalej »

Klient nás oslovil so žiadosťou vypracovania návrhu kuchynskej linky so zameraním na funkčnosť, praktickosť, jednoduchý vzhľad a pritom moderný design. Jestvujúca kuchynská linka bola umiestnením a tvarom v poriadku, ale chýbali jej pracovné miesta na prípravu a servírovanie jedla. Na linke boli vyložené zbytočné spotrebiče, ktoré svojou veľkosťou uberali už aj tak z malej pracovnej plochy, preto sa v návrhu uvažovalo so zabudovanými spotrebičmi a skrinkami s plnými výsuvmi pre uskladnenie kuchynského riadu a potravín. Kuchynská linka s jedálenskou časťou Navrhnutá kuchynská linka je typu paralelnej kuchyne, kde sa na pravej strane nachádza potravinová policová skriňa s troma zásuvkovými výsuvmi, chladnička a dodatočná pracovná plocha s úložným priestorom na kuchynské hrnce. Pri návrhu sa myslelo aj na možnosť, že chladnička (ktorá je samostatne stojaca) sa neskoršie vymení za vstavanú s tým, že sa na danom mieste dobuduje ďalšia skriňa, ktorá bude korešpondovať s potravinovou. Na ľavej strane sa nachádza zóna... Čítaj ďalej »