Rekonštrukcia Spoločenskej sály – obec Dravce

Pohľad na montovanú oceľovú stužujúcu konštrukciu Čítaj dalej »

Informácie o stavbe: Lokalita: Obec Dravce Druh stavby: Murovaná z pieskovcového kameňa Nadmorská výška: 648 m n. m. Orientácia: Vstup do budovy z juhovýchodnej strany Podlahová plocha: 184,27 m² Vetranie: Prirodzené oknami Zdroj: Akumulačné elektrické pece Predpokladaný dátum rekonštrukcie: 2014 Požiadavky klienta: vypracovanie projektu na stavebné povolenie klient obec Dravce mal požiadavku na výmenu stropnej konštrukcie v spoločenskej sále, s čo najmenšími zásahmi do nosnej konštrukcie objektu výmenu podlahy pod jestvujúcim pódiom osadenie nového pódia zachovanie jestvujúcej keramickej dlažby Architektonické riešenie: Budova bývalého liehovaru je situovaná v obci Dravce, v okrese Levoča, v katastrálnom území Draviec. Budova bývalého liehovaru je typickou ukážkou jednoduchých výrobných stavieb, ktoré boli v Spišskom regióne na rozhraní 19. a 20. storočia bežne stavané aj v pomerne malých obciach. Situovaná je pri obecnej ceste, približne 400 m východne od kostola. Osadená je kolmo k ceste, do zvažujúcej sa stráne. Architektonický ráz jestvujúcej časti objektu sa po... Čítaj ďalej »