Wellness rekreačnej chaty – Bindt

Pohľad na čelnú fasádu

Pohľad na čelnú fasádu

Naša projekčná kancelária bola oslovená bývalým klientom na spracovanie ideovej vízie zmeny kôlne na multifunkčný prístrešok s wellness časťou. Nakoľko klient si rekonštrukciou garáže a prístavby vytvoril modernú dielničku s kôlňou, pôvodná stavba stratila svoje opodstatnenie. Preto sa rozhodol vybudovať miesto s možnosťou prestrešeného ohniska za účelom opekania, grilovania a víkendového rekreovania.

Informácie o stavbe:

  • Lokalita: Obec Hnilčík, časť Bindt
  • Druh stavby: Murovaná stavba
  • Nadmorská výška: 640 m n. m.
  • Podlahová plocha:  m²
  • Dátum výstavby: 2014

Požiadavky klienta:

  • vypracovanie ideovej vízie
  • vytvorenie súkromia a optické oddelenie od susedov
  • optický kontakt s prírodou

Architektonické riešenie:

Jestvujúca stavba slúžila ako kôlňa, kde našou myšlienkou je otvoriť ju a prepojiť s prírodou, ale natoľko aby vytvárala aj dostatočne súkromie. Stavba ma obdĺžníkový tvar a je predelená nosnou stenou, ktorá ju delí na dva časti. Väčšia časť (ľavá) je navrhnutá ako miesto na grilovanie a opekanie, kde novovybudovaný gril sa napojí na jestvujúci komín. Pravá časť je určená ako wellness miestnosť, kde je navrhnutá drevená kaďa s ponornou pieckou na ohrev vody.