Rekreačná chata – Bindt

Informácie o stavbe:

Pohľad z ulice na terasu

Rekreačná chata – Pohľad z ulice na terasu

 • Lokalita: Obec Hnilčík, časť Bindt
 • Druh stavby: Murovaná stavba
 • Nadmorská výška: 640 m n. m.
 • Orientácia: Vstup zo severozápadnej strany, záhrada orientovaná na juhozápad
 • Podlahová plocha: 79,80 m²
 • Obostavaný objem: 176,25 m³
 • Vetranie: Prirodzené otvorovými konštrukciami
 • Zdroj: Krbová vložka, elektrický bojler, solárne panely
 • Dátum výstavby: 2013

Požiadavky klienta:

 • vypracovanie projektu na stavebné povolenie
 • pôvodným zámerom bola rekonštrukcia jestvujúcej chaty (pre zlý technický stav bola stavba odstránená)
 • navrhnúť kompaktnú rekreačnú chatu pre štvorčlennú rodinu so spálňou pre rodičov umiestnenú na prízemí
 • prepojenie denných miestností z okolitou prírodou
 • zapadnutie do rázu dediny

Architektonické riešenie:

Pohľad na severovýchodnú fasádu

Pohľad na severovýchodnú fasádu

Ako už bolo spomenuté, pôvodným zámerom bola rekonštrukcia vyše 100-ročnej drevenej chaty. Pri obhliadke sa zistilo, že strešná konštrukcia je zdravá, bez známok hniloby a napadnutia škodcami. Obvodové steny drevenice boli omietnuté z oboch strán a miestami boli znaky jemného vlhnutia (to sa prisudzovalo zlému vetraniu, dlhodobému nevyužívaniu objektu a absencie hydroizolácie). Pri rekonštrukcii sa uvažovalo s obnažením obvodových stien, ochrannou impregnáciou, prípadne výmenou spodných obvodových hranolov, kvôli pravdepodobnej hnilobe a uloženiu novej hydroizolácie. Po obnažení stien sa zistilo, že obvodové steny sú do výšky stropných trámov kompletne prehnité a spráchnivené. Pravdepodobnou príčinou bolo uzavretie drevenice z oboch strán hrubou vrstvou omietky, čo spôsobilo vzlínanie zemnej vlhkosti (absencia hydroizolácie), postupnú prerastajúcu hnilobu a následnú degradáciu dreva. Po vzájomnej dohode s investorom sme sa rozhodli danú stavbu zbúrať, pričom zdraví krov sa rozobral a drevo z neho sa spätne použije na výrobu altánku, prípadne terasy.

Stavba sa bude nachádzať v obci Hnilčík, bývalej banskej lokalite Bindt. Daná lokalita sa vyznačuje množstvom banských štôlní. Voda, ktorá vychádza na povrch z baní, prechádza aj našim stavebným pozemkom. Pozemok je v mierne svahovitom teréne, s maximálnym prevýšením dva metre. Z jednej strany ohraničený cestnou komunikáciou a z druhej strany ihličnatým lesom. Chata je situovaná približne päť metrov od cesty a štyri metre od susedného domu. Chata má tvar obdĺžnika o pôdorysných rozmeroch 7 x 11,4 m, je nepodpivničená, jednopodlažná s obytným podkrovím, ktorý je prestrešený sedlovou strechou. Vstup je riešený zo zadnej strany objektu. Chata je otvorená oknami do okolitej prírody, či už na severozápad, s výhľadom do lesa, alebo francúzskymi oknami do záhrady.

Dispozičné riešenie:

 • Dispozičné rozmiestnenie miestností v dome je usporiadané podľa logických náležitostí rozdelených do dvoch podlaží. V prízemnom podlaží je to denná časť a na poschodí nočná.

Denná časť:

Pôdorys - Rekreačná chata 1.NP

Pôdorys – Rekreačná chata 1.NP

Začína vstupom do zádveria vybaveného vstavaným šatníkom, a prechodom do chodby, ktorá nás spája s ostatnými miestnosťami. Kúpeľňa s toaletou je orientovaná na severozápad. Je vybavená sprchovacím kútom, umývadlom a zaveseným WC, nad ktorým je umiestnené okno. Spálňa rodičov sa nachádza na juhovýchode, s oknom umiestnením do strany ulice. Vedľa nej sa nachádza technická miestnosť, ktorá bude vybavená kotlom na prípravu TUV s možnosťou vzájomného prepojenia s krbovou vložkou a solárnymi kolektormi. Na juhozápadnej strane sa nachádza obývacia izba, ktorá je prepojená s kuchynským kútom a jedálenskou časťou. Izba je oknami otvorená do všetkých troch strán. Z juhozápadnej strany to sú francúzske okná a dvere s priamym prechodom na terasu a do záhrady. Na spoločnej stene obývacej izby a technickej miestnosti je umiestnený krb, okolo ktorého vedie z obývacej izby schodisko do podkrovnej časti, ktorá je rozdelená na dve spálňové časti s oknami osadenými v štítových stenách.

Nočná časť:

Pôdorys - Rekreačná chata 2.NP

Pôdorys – Rekreačná chata 2.NP

Začína výstupom po schodisku, ktoré je orientované približne v strede chaty a ukončené malou chodbou so šatníkovou skriňou, ktorá prepája obe spálňové časti. Obe spálne majú okná osadené v štítových stenách. V bočných stenách sa vytvorí drevená predmontáž, aby výška od podlahy po strešnú konštrukciu dosahovala 1200 mm. Priestor, ktorý vznikne medzi nimi sa využije ako vstavaný periniak s dvoma dvierkami na každej stene.

Konštrukčné riešenie:

Základy: Chata je uložená na základových pásoch, tvorených betónovými tvárnicami. Z exteriérovej strany bude zateplená extrudovaným polystyrénom (XPS) o hrúbke 60 mm. Podlaha bude odizolovaná tepelným izolantom o hrúbke 80 mm.

Obvodové steny: Sú tvorené z presných tvárnic o hrúbke 250 mm a sú spájané na tenkovrstvú maltu. Z interiérovej strany budú steny omietnuté tenkovrstvou omietkou, miestami obložené tatranským dreveným obkladom. Z exteriéru je chata zateplená kontaktným zatepľovacím systémom na báze EPS s hrúbkou tepelného izolantu 120 mm.

Otvorové konštrukcie: Okná a dvere sú navrhnuté tak, aby spĺňali tepelnotechnické požiadavky (súčiniteľ prechodu tepla 1,0 W/m²K). Okná budú osadené do obvodového múru tak, aby lícovali s vonkajším okrajom obvodového muriva a fasády. Kontaktný zatepľovací systém bude presahovať okraje okenného otvoru a tým sa ošetrí styk a zabráni sa tvorbe tepelných mostov.

Strešná konštrukcia: Je navrhnutá sedlová ako drevená väznicová sústava s vrcholovou väznicou, prepojená klieštinami z fošien. Väznica bude podopretá vnútorným nosným múrom. Tepelný izolant je uložený medzi krokvami, pod ktorými je upevnené latovanie s izolantom. Celková hrúbka izolácie je 200 mm. Strešná krytina ja navrhnutá z keramickej strešnej krytiny tehlovej červenej farby.