Pasívny dom Malé pole

Informácie o stavbe:

 • Pohľad zo záhrady na terasu

  Pasívny dom Malé pole – Pohľad zo záhrady na terasu

  Lokalita: Spišská Nová Ves, časť Ferčekovce, IBV a rekreačná zóna Malé Pole

 • Druh stavby: Drevostavba
 • Nadmorská výška: 540 m n. m.
 • Orientácia: Vstup zo severnej strany, záhrada orientovaná na juh
 • Podlahová plocha: 121,59 m²
 • Obostavaný objem: 354,3 m³
 • Vetranie: Riadené vetranie s rekuperačnou jednotkou
 • Zdroj: Solárne panely, nízkoteplotné elektrické podlahové kúrenie, recyklácia sivej vody
 • Prepočet cez PHPP: áno
 • Merná potreba tepla: 12 kwh/m²a
 • Predpokladaný dátum výstavby: 2015

Požiadavky klienta:

 • vypracovanie projektu na stavebné povolenie
 • klient si spočiatku chcel postaviť úsporný dom s využitím obnoviteľných zdrojov energie
 • spálňa má mať vlastný šatník s prechodom do kúpeľne
 • deti majú mať vlastnú kúpeľňu
 • hosťovská izba má byť na prízemí
 • pozemok už bol kúpený s vhodnou orientáciou, ale s obmedzeniami tvaru a veľkosti stavby

Architektonické riešenie:

Pohľad na prestrešenie parkovacieho miesta

Pohľad na prestrešenie parkovacieho miesta

Stavebný pozemok bol vhodne vybraný pre umiestnenie stavby, ktorá by mala spĺňať požiadavky pre pasívny dom. Pozemok je v mierne svahovitom teréne s maximálnym prevýšením po celej dĺžke do jedného metra. Na danú lokalitu bolo vypracované územné rozhodnutie s regulatívmi: rodinné domy navrhnúť s maximálne dvomi podlažiami, strechy rodinných domov navrhnúť sedlové poprípade pultové, minimálna vzdialenosť stavby od hranice pozemku je 2 m a vzdialenosť medzi navrhovanými jednotlivými objektami je 10 m. A preto maximálna šíka domu vzhľadom na regulatíva a šírku pozemku mohla byť maximálne 9 m. Dom je vzdialený 4 m od uličnej čiary, má tvar štvorca o rozmere 9 x 9 m, nie je podpivničený a je prestrešený sedlovou strechou opláštenou falcovaným plechom. Strmšia časť strechy je orientovaná na juh, kvôli lepšej orientácii slnečných kolektorov, ktoré budú zapojené do systému na prípravu (TUV). Na sever je orientovaný najmenší počet okien a to z dôvodu obmedzenia tepelných strát a naopak smerom na juh je dom najviac otvorený do záhrady kvôli slnečným ziskom. Zo strany ulice bude pred domom umiestnená ľahká drevená konštrukcia, ktorá bude slúžiť ako prestrešenie parkovacieho miesta. Všetky otvorové konštrukcie budú vybavené vonkajším tienením prostredníctvom exteriérových žalúzii alebo posuvných lamelových tieniacich systémov.

Dispozičné riešenie:

 • Dispozičné rozmiestnenie miestností v dome je usporiadané podľa logických náležitostí rozdelených do dvoch podlaží. V prízemnom podlaží je to denná časť a na poschodí nočná.

 

Pôdorys - Pasívny dom 1.NP

Pôdorys – Pasívny dom 1.NP

Denná časť začína vstupom do chodby so schodiskom zo severnej strany. Následne sa napája na kúpeľňu so zabudovanou technickou miestnosťou. V technickej miestnosti bude umiestnená riadiaca rekuperačná jednotka, z ktorej budú ťahané rozvody po celom dome do každej miestnosti. Prostredníctvom senzorov s detekciou CO2 a klapiek bude čerstvý vzduch rozvedený do jednotlivých miestnosti, čo zvýši celkový komfort bývania. Pod schodiskom bude umiestnený vstavaný šatník s výsuvmi pre maximálne využitie priestoru. Na prízemí sa nachádza hosťovská miestnosť, ktorej okná sú orientované na západ. Tá v neskoršej dobe môže slúžiť ako spálňa pre rodičov po odchode detí. Kuchyňa a obývačka tvorí jednu spoločnú miestnosť s veľkými okennými otvormi orientovanými na juh s prepojením do záhrady cez terasu. Obývacia izba a kuchyňa ma vytvárať priestor pre spoločne strávený čas rodiny.

 

Pôdorys - Pasívny dom 2.NP

Pôdorys – Pasívny dom 2.NP

Nočná časť začína výstupom po schodisku. Tvoria ju dve detské izby orientované na západ a juh so zabudovanými vstavanými skriňami. Spoločná kúpelňa sa nachádza v severnej časti s oknom orientovaným na východ. Nakoľko samostatný šatník zaberal dispozične veľký priestor, ktorý uberal miesto z chodby, spálne, oboch kúpelní a celkové jeho proporcie nevyhovovali pre pohodlné obliekanie, majiteľ sa preto rozhodol upustiť od tejto myšlienky. Spálňa je orientovaná na juh s výhľadom do záhrady a napojením na samostatnú kúpeľňu s toaletou a sprchou.

Konštrukčné riešenie:

Základy: Dom je uložený na základovej doske tepelne odizolovanej extrudovaným polystyrénom (XPS). Základným rozdielom oproti klasickému založeniu stavby je, že železobetónová doska je uložená na tepelnej izolácii, čo je pri drevostavbách veľkou výhodou z hľadiska tepelnej akumulácie betónu, ktorá najmä v letných mesiacoch pomáha kompenzovať výkyvy teplôt. Hlavná výhoda je v zrušení vzniku možných tepelných mostov v mieste styku obvodových stien a základovej dosky.

 

Obvodové steny: Sú tvorené z drevenej konštrukcie, ktorá je difúzne uzatvorená. Nosnú časť tvoria hranoly o hrúbke 160 mm s výplňou z minerálnej vlny a sú opláštené z oboch strán OSB doskami. Z interiérovej časti je upevnená na OSB doske inteligentná klíma membrána, ktorá vytvára vzduchotesnú rovinu a následne je vytvorená inštalačná medzera ( pre elektrické rozvody, odpadové potrubia, štruktúrovanú kabeláž … ), vyplnená 50 mm minerálnej vlny a ukončená sadrokartónovou doskou. Z exteriéru je upevnený kontaktný zatepľovací systém na báze EPS s hrúbkou tepelného izolantu 200 mm.

Otvorové konštrukcie: Okná a dvere musia spĺňať dve základné úlohy. Musia zabrániť tepelným stratám a zároveň poskytovať možnosť slnečných tepelných ziskov bez možnosti prehrievania vnútorného priestoru, čo sa docieli správnym tienením. Spravidla pre pasívne stavby sa jedná o izolačné trojsklá, ktorých súčiniteľ prechodu tepla UG ≤ 0,4 W/m²K. Aby sa zabránilo vzniku tepelného mostu pri styku okna a obvodovej steny je okno upevnené cez predsadenú konštrukciu v kontaktnom zatepľovacom systéme.

Strešná konštrukcia: Je zhotovená z drevených väzníkov uložených na obvodových stenách. Strešná konštrukcia je sedlová so strmším sklonom smerom do záhrady (južná strana), na ktorú sa upevnia vákuové solárne panely na prípravu teplej úžitkovej vody. Strecha bude zaizolovaná izolantom na báze minerálnej vlny o hrúbke 380 mm.