Pasívny dom Malé pole prístavba

Pohľad na čelnú fasádu

Pohľad na čelnú fasádu

Naša kancelária bola oslovená našim bývalým klientom so žiadosťou zmeny zakreslenia v navrhovanom projekte pasívneho domu. Jednalo sa o dobudovanie odporúčaného zádveria a presunutie prístrešku pre auto.

Informácie o stavbe:

 • Lokalita: Spišská Nová Ves, časť Ferčekovce, IBV a rekreačná zóna Malé Pole
 • Druh stavby: Drevostavba
 • Nadmorská výška: 540 m n. m.
 • Orientácia: vstup zo severnej strany, záhrada orientovaná na juh
 • Podlahová plocha: 124,59 m²
 • Obostavaný objem: 362,1 m³
 • Vetranie: Riadené vetranie s rekuperačnou jednotkou
 • Zdroj: Solárne panely, nízkoteplotné elektrické podlahové kúrenie, recyklácia sivej vody
 • Prepočet cez PHPP: áno
 • Merná potreba tepla: 12 kwh/m²
 • Predpokladaný dátum výstavby: 2015

Požiadavky klienta:

 • dobudovanie zádveria
 • zmena polohy parkovacieho miesta

Architektonické riešenie:

Dobudované zádverie bude slúžiť ako špinavá zóna, ktorá absentovala v pôvodnom návrhu. Zádverie sa pripojí k obvodovej obálke budovy a prestreší sa pultovou strechou, ktorá tvorí prestrešenie prístrešku pre auto. Tá ma rovnaký sklon ako hlavná strecha na navrhovanom pasívnom dome. Obkladový materiál prístavby (zádveria) bude tvorený z fasádnych dosiek tmavosivej farby. Konštrukcia prestrešenia parkovacieho miesta je navrhnutá ako samonosný drevený systém, ktorý nenarúša vzduchotesnosť obvodovej obálky navrhovaného pasívneho domu.