Obnova meštianskeho domu historickej budovy

Pohľad na čelnú fasádu

Obnova meštianskeho domu historickej budovy

Naša projekčná kancelária bola oslovená klientom na vypracovanie návrhu reštauračného zariadenia v meste Spišské Podhradie. Jedná sa o historickú budovu meštianského domu v blízkom centre mesta, kde zámerom klienta je vybudovanie reštauračného zariadenia – pizzerie so záhradným posedením.

Informácie o stavbe:

 • Lokalita: Spišské Podhradie, okres Levoča
 • Druh stavby: zmiešané murivo kameň/tehla
 • Nadmorská výška: 448 m n. m.
 • Orientácia: vstup je orientovaný na východ a záhrada na západ
 • Podlahová plocha: 107,75 m²
 • Vetranie: prirodzené otvorovými konštrukciami
 • Zdroj: krbová vložka, kotol na tuhé palivo s elektrickým dohrevom, kopaná studňa
 • Predpokladaný dátum výstavby: 2013

Požiadavky klienta:

 • vypracovanie návrhu kuchyne v súlade s vyhláškou č. 533/2007 Z.z.
 • farebné riešenie fasády
 • vizualizácie letnej terasy

Architektonické riešenie:

Investor vlastní neobývanú historickú budovu situovanú v blízkom centre mesta Spišské Podhradie. Je jednopodlažná, čiastočne podpivničená, zhotovená zo zmiešaného muriva. Strešnú konštrukciu tvorí sedlová a pultová strecha vzájomne previazaná, s krytinou z pálených škridiel. Budova bude navrhnutá ako reštauračné zariadenie integrované v historickej a chránenej pamiatke. Kapacita prevádzky reštauračného zariadenia bude 20 miest a ďalších 34 miest bude na priestrannej letnej terase. Každý pracovný deň sa bude podávať denné menu. Rozvoz pizze a jedál z ponuky sa bude dodávať na objednávku pre mesto Spišské Podhradie, a rovnako aj pre obce v blízkom okolí. Na parkovanie budú k dispozícii 2 miesta priamo pred reštauráciou, ďalšie parkovacie miesta v blízkom okolí. Sociálne zariadenia pre zákazníkov, umiestnené v suteréne budovy, budú oddelené samostatne pre ženy a mužov s prísunom vzduchu núteným vetraním.

Dispozičné riešenie:

Stavebné a architektonické riešenie reštauračného zariadenia bolo vypracované v súlade s vyhláškou č. 533/2007 Z.z. O podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania tak, aby bol výrobný proces reštauračného zariadenia plynulý a jednosmerný, a aby sa nekrížili čisté a nečisté prevádzky. Samostatná časť výroby bude pozostávať z varne a jednotlivých čistých príprav. Varňa bude vytvorená z profesionálnych gastronomických zariadení postavených centrálne uprostred kuchyne. Na manipuláciu so surovinami budú vytvorené samostatné prevádzkovo oddelené úseky, účelovo vybavené pracovným stolom, drezom, umývadlom, úložnými plochami a pracovnými pomôckami:

 • úsek manipulácie s múčnymi pokrmami
 • úsek manipulácie na čistú prípravu zeleniny
 • úsek manipulácie so surovým mäsom
 • úsek vytĺkania vajec, ktorý je priradený k úseku so surovým mäsom

Všetky tieto úseky budú oddelené stienkami výšky 1800 mm. Pri výdaji jedál bude osadené ohrevné zariadenie na uchovávanie hotových teplých pokrmov, po dohotovení a v čase výdaja tak, aby boli dodržané požiadavky na teplotné podmienky pokrmov. Umývanie čierneho riadu bude zriadené v priestore varne, kde bude umiestnený pracovný stôl s dvojdrezom. Príjem použitého riadu bude stavebne oddelený, kde bude umiestnený pracovný stôl s drezom, umývačka riadu, odkvapávací stôl a polica na ukladanie čistého riadu. Zásobovanie kuchyne bude vytvorené bezbariérovým vstupom zo strany ulice, s priamym prepojením na sklad zeleniny s hrubou prípravovňou zeleniny a zemiakov, umiestneným v suteréne, a príručným skladom potravín, umiestneným pri varni. Sociálne zariadenie pre zamestnancov, umiestnené za varňou, bude pozostávať zo šatne s umývadlom, z wc s umývadlom a priestorom pre upratovačku s výlevkou.

Ekonomicko-ekologické riešenie:

Historický objekt je vybavený jestvujúcou kopanou studňou. Majiteľovi bolo navrhnuté, aby urobil rozbor vody a výdatnosť zdroja a podľa hygienických kritérií ho začlenil do svojej prevádzky. Použitie takéhoto zdroja môže zásobovať celu prevádzku pitnou vodou použiteľnou ako na prípravu jedla, umývanie riadu až po splachovanie záchodu a zalievanie záhrady.