Hnedý priemyselný park Krompachy

Hnedý priemyselný park Krompachy

Hnedý priemyselný park Krompachy

Naša projekčná kancelária bola oslovená na spracovanie projektu hnedého priemyselného parku v Krompachoch. Jedná sa o zastavanú plochu budov rozprestierajúcich sa na ploche 2,1 ha, ktorá bude slúžiť pre strojársky a elektrotechnický priemysel so zameraním na typ ľahkého priemyslu, montáže a skladové prevádzky. Riešená priemyselná časť  sa nachádza pri brehu rieky Hornád a jej vstup je rovnako orientovaný ako vstup do priemyselnej časti SEZ.

Informácie o stavbe:

  • Lokalita: Mesto Krompachy, okres Spišská Nová Ves
  • Druh stavby: priemyselné stavby
  • Nadmorská výška: 448 m n. m.
  • Plocha areálu: cca 2,1 ha
  • tento projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
  • Predpokladaný dátum výstavby: 2014

Požiadavky klienta:

  • vypracovanie návrhu vizualizácií hnedého priemyselného parku v Krompachoch
  • celkový vzhľad a spracovanie

Cieľom projektu je zlepšiť podmienky pre rozvoj podnikania a zamestnanosti v priemyselnej zóne mesta a v samotnom meste Krompachy. Projekt finančne podporil Európsky fond regionálneho rozvoja. Premyslený park bude pozostávať z piatich stavebných objektov a to výrobná hala, montážna hala, skladovacia hala, sociálne zázemie a administratíva.