Bungalov Župčany

Bungalov Župčany - pohľad z ulice

Bungalov Župčany – pohľad z ulice

Naša projekčná kancelária bola oslovená klientom na vypracovanie projektu na stavebné povolenie. Malo sa jednať o novostavbu rodinného domu typu bungalov čiastočne podpivničeného. Na danú lokalitu neboli vypracované žiadne územné regulatíva.

Informácie o stavbe:

 • Lokalita: Župčany, Okres Prešov
 • Druh stavby: murovaná
 • Nadmorská výška: 315 m n. m.
 • Orientácia: vstup zo severovýchodnej, záhrada orientovaná na juhozápad
 • Podlahová plocha: 138,63 m²
 • Obostavaný objem: 683,187 m³
 • Vetranie: prirodzené otvorovými konštrukciami
 • Zdroj: krbová vložka, kotol s elektrickým ohrevom
 • Predpokladaný dátum výstavby: 2014

Požiadavky klienta:

 • vypracovanie projektu na stavebné povolenie
 • dom mal byť koncipovaný pre štvorčlennú rodinu

Architektonické riešenie:

Investor vlastní pozemok na konci obce Župčany. Pozemok je mierne svahovitý, pozvoľne sa zvažujúci od hlavnej cesty a preto sme využili jeho tvar na vybudovanie suterénu pod rodinným domom. Navrhovaný dom má tvar obdĺžnika a je prestrešený sedlovou strechou o sklone 20°. Vstup do domu je orientovaný zo severovýchodu. Je umiestnený centrálne do stredu domu, mierne včlenený do celkovej hmoty, kde tvorí závetrie. Na juhozápad je orientovaná terasa s priamym prechodom do obývacej izby a možnosťou prechodu do spálne a detskej izby. Navrhnutý priestor pod terasou je určený na uskladnenie palivového dreva a možným vstupom do technického zázemia nachádzajúceho sa v suteréne. Dom je rozdelený na dennú a nočnú časť.

Dispozičné riešenie:

Konštrukčný rez A - A

Konštrukčný rez A – A

Navrhovaný dom je rozdelený na dve časti a to dennú, nachádzajúcu sa napravo od zádveria a nočnú časť situovanú vľavo. Zádverie je situované približne v strede severovýchodnej steny, cez ktoré sa dostaneme do chodbového priestoru prepájajúceho všetky časti bungalovu. V chodbovej časti ako aj zádverí sú navrhované vstavané šatníkové skrine na uloženie vecí dennej potreby.
Denná časť: tvorí ju jedna miestnosť pozostávajúca z niekoľko častí a to: kuchyne, jedálne a obývacej časti. Kuchynská časť je situovaná vo východnom rohu bungalovu s príslušnou komorou na uskladnenie potravín. Má tvar písmena U s barovým pultom, opticky oddeľujúcim časti jedálne a kuchyne. Jedáleň je koncipovaná pre šesť osôb s priamym výhľadom na krb, umiestneným pri nosnej stene. Obývacia časť a televízna stena je koncipovaná smerom na juhozápad s priamym prechodom na terasu a záhradu. Dominantu priestoru bude tvoriť krb a priznané klieštiny strešnej konštrukcie.
Nočná časť: pozostáva z dvoch detských izieb, spálne, samostatnej toalety a kúpeľne. Spálňa rodičov a detská izba sú orientované na juhozápad s možnosťou priameho prechodu na terasu. Sú opticky otvorené k okolitej prírode prostredníctvom dostatočne veľkých otvorových konštrukcií. Kúpeľňa, toaleta a druhá detská izba sú orientované na severozápad s menšou plochou otvorov. Kúpeľňa je vybavená vaňou so sprchovou zástenou a závesnou toaletou s príslušným umývadlom.

Konštrukčné riešenie:

Základy: základové konštrukcie pod vonkajšími obvodovými stenami sú navrhnuté z debniacich tvárnic o šírke 400 mm, vystužené oceľou a vyplnené prostým betónom. Z exteriérovej strany budú základy zateplené extrudovaným polystyrénom (XPS) o hrúbke 100 mm.


Obvodové steny: Sú tvorené z obvodového nosného muriva s presných tvaroviek spájaných na tenkovrstvú spojovaciu maltu. Z interiérovej strany budú steny omietnuté tenkovrstvou omietkou alebo keramickým obkladom. Z exteriéru je bungalov zateplený kontaktným zatepľovacím systémom na báze EPS s hrúbkou tepelného izolantu 150 mm.
Otvorové konštrukcie: Okná a dvere sú navrhnuté tak, aby spĺňali tepelnotechnické vlastnosti (súčiniteľ prechodu tepla 1,0 W/m²K). Okná budú osadené do obvodového múru tak, aby lícovali s vonkajším okrajom obvodového muriva a fasády. Kontaktný zatepľovací systém bude presahovať okraje okenného otvoru a tým sa ošetrí styk a zabráni sa tvorbe tepelných mostov.
Strešná konštrukcia: Je navrhnutá sedlová ako drevená väznicová sústava s dvoma väznicami, prepojená klieštinami z fošien. Väznice budú podopreté cez stĺpy do nosných múrov. Tepelný izolant je uložený medzi krokvami, pod ktorými je upevnené latovanie s izolantom. Celková hrúbka izolácie je 260 mm. Strešná krytina je navrhnutá z plechu imitujúceho škridlu a je tehlovej červenej farby.