O nás

KAT design - Konštrukcie, Architektúra, Technológie a Dizajn

Sme novovzniknutá spoločnosť, kde sa pretkávajú dlhoročné skúsenosti  s mladým inovatívnym myslením. Naším cieľom je nielen vypracovanie projektovej dokumentácie, ale aj poskytnutie širšieho náhľadu na celkový potenciál navrhovaného objektu, či priestoru. Používaním moderných technológií vieme klienta priamo zapracovať do tvorby návrhu, predstaviť mu daný objekt alebo priestor, ktorý je prepracovaný do posledných detailov s ohľadom na energetickú efektívnosť a ohladuplnosť k svojmu okoliu. Dôležitým znakom našej spolupráce je navrhnúť dielo, ktoré počas svojej celej životnosti nebude niesť  energetickú náročnosť a v budúcnosti, s vývojom ďalších technológií, sa bude dať jeho prevádzka ešte viac zefektívniť. Navrhujeme inovatívne a vzrušujúce projekty, ktoré sú navzájom prepojené so službami, aby sme uspokojili potreby našich klientov.

Prečo práve my ?

Máme dlhoročné skúsenosti s projektovaním pozemných stavieb, znalosť detailov, postupov a technických vlastností materiálov, ktoré sú nevyhnutné pri správnej tvorbe projektovej dokumentácie. Kladieme veľký dôraz na energetickú hospodárnosť s využívaním obnoviteľných zdrojov energií, integrovaním technických zariadení pre zvýšenie komfortu a najdôležitejším prvkom a to spätnej náväznosti prepojenia človeka s prírodou. Naším klientom vieme poskytnúť kompletný balíček služieb od vypracovania projektovej dokumentácie, až po prepojenie na realizačné firmy. Pracujeme so softvérami, kde posudzujeme kritické detaily stavby z hľadiska tepelnej techniky a tým zabraňujeme vzniku tepelných mostov. Pri tvorbe návrhu interiéru/exteriéru vieme presne namodelovať daný návrh do 3D priestoru a ponúknuť klientovi vizuálny vzhľad.

Základný smer našej práce:

Našim cieľom je vytvorenie tvarovej a dispozičnej čistoty, jednoduchosti a vzájomného prepojenia na exteriér, s použitím prírodných materiálov a ohľadom na energetickú efektívnosť navrhovaných priestorov a budov. Kladieme na prvé miesto potreby klienta, jeho vzťah k okoliu, prírode a snažíme sa o vzájomné prepojenie. Každá naša tvorba sa od seba odlišuje a tým sa stáva jedinečnou.

Naše služby:

Poskytujeme komplexné projekčné služby a s tým súvisiace technické poradenstvo, so zameraním na šetrenie a úsporu energie. Ponúkame individuálnym investorom, developerom, starostom a primátorom kompletný balíček služieb počnúc od návrhu, po vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia, až po úplnú realizačnú projektovú dokumentáciu, vrátane všetkých profesií a rozpočtu. Obciam a mestám ponúkame možnosť spracovania projektov pre dotácie zo štrukturálnychči kohéznych fondov Európskej únie. Doposiaľ každý náš projekt prešiel prísnymi a náročnými kritériami.

Kam smerujeme:

Okrem projektovej dokumentácie sa zameriavame na možnosť integrácie inteligentných systémov, tzv. inteligentné bývanie, ktoré zvyšuje energetickú efektívnosť a tým aj šetrnosť k životnému prostrediu. Rovnako sa zvyšuje aj úroveň bezpečia, vďaka ovládaniu cez Smart-Phone alebo Tablet a v poslednej rade výrazného zhodnotenia celej nehnuteľnosti.