Hnedý priemyselný park Krompachy

Hnedý priemyselný park Krompachy Čítaj dalej »

Naša projekčná kancelária bola oslovená na spracovanie projektu hnedého priemyselného parku v Krompachoch. Jedná sa o zastavanú plochu budov rozprestierajúcich sa na ploche 2,1 ha, ktorá bude slúžiť pre strojársky a elektrotechnický priemysel so zameraním na typ ľahkého priemyslu, montáže a skladové prevádzky. Riešená priemyselná časť  sa nachádza pri brehu rieky Hornád a jej vstup je rovnako orientovaný ako vstup do priemyselnej časti SEZ. Informácie o stavbe: Lokalita: Mesto Krompachy, okres Spišská Nová Ves Druh stavby: priemyselné stavby Nadmorská výška: 448 m n. m. Plocha areálu: cca 2,1 ha tento projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja Predpokladaný dátum výstavby: 2014 Požiadavky klienta: vypracovanie návrhu vizualizácií hnedého priemyselného parku v Krompachoch celkový vzhľad a spracovanie Cieľom projektu je zlepšiť podmienky pre rozvoj podnikania a zamestnanosti v priemyselnej zóne mesta a v samotnom meste Krompachy. Projekt finančne podporil Európsky fond regionálneho rozvoja. Premyslený park bude pozostávať z piatich stavebných objektov... Čítaj ďalej »

Obnova meštianskeho domu historickej budovy

Pohľad z oddychovej zóny na letnú terasu Čítaj dalej »

Naša projekčná kancelária bola oslovená klientom na vypracovanie návrhu reštauračného zariadenia v meste Spišské Podhradie. Jedná sa o historickú budovu meštianského domu v blízkom centre mesta, kde zámerom klienta je vybudovanie reštauračného zariadenia – pizzerie so záhradným posedením. Informácie o stavbe: Lokalita: Spišské Podhradie, okres Levoča Druh stavby: zmiešané murivo kameň/tehla Nadmorská výška: 448 m n. m. Orientácia: vstup je orientovaný na východ a záhrada na západ Podlahová plocha: 107,75 m² Vetranie: prirodzené otvorovými konštrukciami Zdroj: krbová vložka, kotol na tuhé palivo s elektrickým dohrevom, kopaná studňa Predpokladaný dátum výstavby: 2013 Požiadavky klienta: vypracovanie návrhu kuchyne v súlade s vyhláškou č. 533/2007 Z.z. farebné riešenie fasády vizualizácie letnej terasy Architektonické riešenie: Investor vlastní neobývanú historickú budovu situovanú v blízkom centre mesta Spišské Podhradie. Je jednopodlažná, čiastočne podpivničená, zhotovená zo zmiešaného muriva. Strešnú konštrukciu tvorí sedlová a pultová strecha vzájomne previazaná, s krytinou z pálených škridiel. Budova bude navrhnutá ako reštauračné... Čítaj ďalej »

Základná a Materská škola Vinné

Informácie o stavbe: Lokalita: Vinné Nadmorská výška: 325 m n. m. Orientácia: juh Dátum výstavby: 2012 Požiadavky investora: Vypracovanie projektu v rozsahu na stavebné povolenie. Rekonštrukcia, modernizácia a zlepšenie energetickej efektívnosti Základnej školy a Materskej školy. Tento projekt sa realizoval s podporou Európskej únie. Architektonické riešenie: Predmetom projektového riešenia je obnova a vylepšenie energetickej efektívnosti objektov Základnej školy a Materskej školy, spočívajúca v zateplení obvodového plášťa a zabezpečení vhodnej a potrebnej mikroklímy pre účely výučby žiakov Základnej školy a Materskej školy vo Vinnom. Základná škola vo Vinnom bola uvedená do užívania v roku 1976. Terajší stav zodpovedá jej veku a starostlivosti. Počas užívania prešli objekty malými stavebnými úpravami, zodpovedajúcimi možnostiam, schopnostiam a potrebám svojho vývinu. Najväčsie investície si vyžiadala komlpexná obnova striech modifikovanými asfaltovými pásmi. Stav pred rekonštrukciou: Škola je samostatne stojaca stavba s dvoma nadzemnými podlažiami, postavená v tvare písmena H, kde sa nachádzajú učebne školy a škôlky. Tie sú... Čítaj ďalej »

Stredná odborná škola drevárska

Panoramatický pohľad na čelnú fasádu Čítaj dalej »

Informácie o stavbe: Lokalita: Spišská Nová Ves Nadmorská výška: 430 m n. m. Orientácia: juhovýchod Dátum výstavby: 2010 Požiadavky investora: Vypracovanie projektu v rozsahu na stavebné povolenie. Zvýšiť energetickú efektívnosť školských budov Strednej odbornej školy drevárskej v Spišskej Novej Vsi. Tento projekt sa realizoval s podporou Európskej únie. Architektonické riešenie: Riešené objekty sa nachádzajú v meste Spišská Nová Ves. Celý komplex je orientovaný v pozdĺžnej osi v smere severozápad – juhovýchod. Návrh spočíva v zateplení obvodového plášťa objektov školy, bazénu a dielní a výmeny obvodového plášťa objektov školskej telocvične a spojovacej chodby. Ďalej vo výmene okenných a dverných výplní v obvodovom plášti všetkých objektov školy a v doplnení technológie solárneho dokurovania vody v školskom bazéne. SO 01 – Budova ŠKOLY Stav pred rekonštrukciou: Riešený objekt je samostatne stojaca stavba, postavená v tvare dvojitého písmena H s troma nadzemnými podlažiami a neskoršou dostavbou na časti strechy. Nosnú časť školy tvorí železobetónový... Čítaj ďalej »

Zateplenie a stavebné úpravy základnej školy – Smižany

Pavilón B Čítaj dalej »

Informácie o stavbe: Lokalita: Smižany Nadmorská výška: 485 m n. m. Orientácia: severovýchod Dátum výstavby: 2009 Požiadavky investora: Vypracovanie projektu v rozsahu na stavebné povolenie Zateplenie a stavebné úpravy Základnej školy Smižany Tento projekt sa realizoval s podporou Európskej únie Architektonické riešenie: Predmetom projektového riešenia je obnova objektov Základnej školy, spočívajúca v zateplení obvodového plášťa a striech objektov a zabezpečení vhodnej a potrebnej mikroklímy pre účely výučby žiakov Základnej školy v Smižanoch. Riešené objekty sa nachádzajú v katastri obce Smižany na ulici Komenského. Pavilóny A a B sú navrhnuté ako dvojpodlažné, 10 triedne. Umiestnenie oboch, v miernom uhle natočených, takmer identických objektov je v areáli školy. Spojené sú spojovacou chodbou, ku ktorej bola v neskoršom období pribudovaná ďalšia chodba vedúca do telocvične. Pavilón C, v ktorom je školská jedáleň, centrum voľného času a materská škola je umiestnený pozdĺž ulice Komenského. Pavilón A Stav pred rekonštrukciou: Pavilón A je riešený ako stenový skelet... Čítaj ďalej »

Základná škola Spišská Nová Ves

Pohľad na čelnú fasádu Čítaj dalej »

Informácie o stavbe: Lokalita: Spišská Nová Ves Nadmorská výška: 430 m n. m. Orientácia: juhovýchod Dátum výstavby: 2008 Požiadavky investora: Vypracovanie projektu v rozsahu na stavebné povolenie. Rekonštrukcia, modernizácia a zlepšenie energetickej efektívnosti objektov Základnej školy. Tento projekt sa realizoval s podporou Európskej únie. Architektonické riešenie: Základná škola Komenského sa nachádza v zastavanej časti sídliska Mier, na ulici Komenského, v meste Spišská Nová Ves. Návrh spočíva v zateplení obvodového plášťa objektov školy a telocvične a vo výmene okenných a dverných výplní v obvodovom plášti. Tieto riešenia zlepšia vnútroklimatické vlastnosti ako aj celkový chod, kvalitu a životnosť objektov školy. Architektonické riešenie objektu vychádza z existujúceho stavu, prevádzkových požiadaviek investora a podmienok dispozičného riešenia. Architektonické riešenie spočíva v plastickom pôsobení plôch a hmôt a taktiež aj celkovom farebnom riešení fasády. Stav pred rekonštrukciou : Terajší stav zodpovedá jej veku a starostlivosti. Počas užívania prešiel objekt malými stavebnými úpravami. Najväčsie investície si vyžiadala obnova striech modifikovanými... Čítaj ďalej »