Vetranie

Rekuperačná jednotka:

Princíp fungovania rekuperačnej jednotky

Princíp fungovania rekuperačnej jednotky

Rekuperačná jednotka zaisťuje stály prívod čerstvého vzduchu do bytových priestorov obytných budov, vytvára tak príjemnú vnútornú klímu. Znečistený vzduch, ktorý odchádza z miestnosti, nám pri prechode výmenníkom bezkontaktne ohrieva čerstvý vzduch, prichádzajúci z chladného vonkajšieho prostredia. Vzduch sa teda pred vstupom do miestnosti takmer zadarmo predohrieva, bez toho, aby došlo k zmiešaniu so vzduchom odvádzaným. Komfort vetrania sa dá nastaviť na každej jednotke podľa potreby. Filtrácia čerstvého a odvádzaného vzduchu je prevedená cez prachové a peľové filtre na zachytenie nežiadúcich čiastočiek. Pomocou čidiel a senzorov je možné efektívnejšie vetranie jednotlivých miestností, kde meraním prítomností CO2 a za pomoci klapiek vo vzduchotechnických rozvodoch sa efektívnejšie rozvádza a vymieňa vzduch v budove.

Zemný tepelný výmenník:

Privádzaný čerstvý vzduch sa vedie potrubím uloženým v zemi a počas prechodu vzduchu dochádza k výmene tepla medzi vzduchom a zeminou okolo potrubia. Vo vykurovacom (zimnom) období je prúdiaci vzduch okolo zeminy ohrievaný, v letných horúcich mesiacoch, naopak ochladzovaný. Takto sa využíva skutočnosť, že teplota pôdnych vrstiev je v hĺbke okolo 2 m v zime i v lete približne konštantná (7 až 12 °C). Privádzaný vzduch prechádza cez výmenník a prostredníctvom vzduchotechnických rozvodov je distribuovaný do celého domu.